Схеми "Училищен плод"и "Училищно мляко" към ДФ"Земеделие"

Схеми "Училищен плод"и "Училищно мляко" към ДФ"Земеделие"

 Консумацията на пресни плодове и зеленчуци и качествени мляко и млечни продукти доставят на организма витамини, минерали и хранителни вещества, които са необходими за развитието на подрастващия организъм. Възпитаването на навици и поведение при децата започва от ранна детска възраст, в семейната среда, като изграждането на осъзнати хранителни предпочитания започва след 3-тата -4-тата година, когато детето има възможност самостоятелно да направи своя информиран избор на храна.Схемата за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини,училищата и центровете за специална образователна подкрепа подпомага приема на разнообразни храни,необходими за изграждането на здрав и жизнен организъм в най-интензивния период от неговото развитие. По този начин се придобиват знания и се създават навици, които спомагат за устойчиво следване и утвърждаване на здравословни принципи в храненето. Общата цел на схемата за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко и млечни продукти в детските градини,училищата и центровете за специална образователна подкрепа е да се осигури юридически и финансови условия за трайно увеличаване на дела на тези продукти в храненето на децата и учениците, особено във възрастта, когато се оформят хранителните им навици. Чрез прилагането на схемата се дава възможност на подрастващите да се запознаят с разнообразието на продуктите, обект на схемата, и ползата от тяхната консумация. Така в бъдеще ще се подпомогне целенасоченото търсене на тези продукти, а присъствието им в дневния хранителен режим ще се засили.