Трета А група "Бърборко"

Трета А група "Бърборко"

Екип:

Магдалена Найденова - учител;

Ели Димитрова - старши учител;

Евелина Димитрова - пом. възпитател;

 

телефон: 0879 405 073