Четвърта А група "Щурче"

Четвърта А група "Щурче"

Екип:

Цветанка Мянкова - учител;

Соня Димитрова - учител;

Галя Миткова - пом. възпитател

 

телефон: 0879 405 071