БДП

Безопасност на движението по пътищата (БДП)

Предучилищната възраст като период от живота на човека се характеризира със своеобразие и неповторимост по отношение на натрупването на познания и опит със значителен темп.Тази възраст е богата на сензитивни точки и ако ние ги познаваме, можем да ги използваме за реализиране на превенции, свързани с евентуалното рисково поведение на детето в бъдеще, т.е. в следващите етапи от неговото развитие.

Глобалната цел на възпитателно - образователния процес по БДП на равнище детска градина изисква да се изградят у децата елементарни представи и понятия за пътното движение и начални умения за безопасно придвижване като пешеходци.