Четвърта Б група "Лъвчета"

Четвърта Б група "Лъвчета"

Екип:

Ивона Григорова - учител;

Бинназ Кьосева - учител;

Радка Спасова - пом. възпитател;

 

телефон: 0879 401 152