Втора Б група "Светулка"

Втора Б група "Светулка"

Екип:

Албена Цанкова - учител;

Ива Гелева - учител;

Нели Никодимова - пом. възпитател;

 

телефон: 0879 401 153