Ръководство и администрация

Лора Илиева - директор ДГ№64 "Първи юни"

Красимира Гергинова - ЗАС

Грета Ангелова - домакин

Лора Декина - счетоводител

Мариана Стойова - мед. сестра кабинет

Мария Фотева - мед. сестра - кабинет