Трета Б група "Слънце"

Трета Б група "Слънце"

Екип:

Светла Лазарова - старши учител;

Марионела Господинова - старши учител;

Невена Стоянова - пом.възпитател;

 

телефон: 0879 405 074