Педагогически персонал

Евдокия Първанова - старши учител

Цветанка  Мянкова - учител

Мила Любомирова - учител

Ели Димитрова - учител

Бинназ Кьосева - учител

Наталия Сапунжи - учител

Марионела Господинова - старши учител

Светла Лазарова - старши учител

Ива Гелева - учител

Милена Първанова - учител

Албена  Цанкова - учител

Магдалена Найденова - учител

Ивона Григорова - учител

Марияна Лилкова - старши учител

Гергана Димитрова - учител

Соня Димитрова - учител

Анна Дякова - учител музика

Десислава Димитрова - психолог

Мария Лазарова - логопед

Теодора Йотова - ресурсен учител