Втора А група "Звездичка"

Втора А група "Звездичка"

Екип:

Евдокия Василева - старши учител

Марияна Лилкова - старши учител;

Даниела Иванова - пом. възпитател;

 

телефон: 0879 404 415