График консултации с родители. Приемно време на директора.